6 veel gestelde vragen gevonden
Ik moet van mijn werkgever een nascholing volgen precies op mijn lesavond voor de cursus tekenen. Kan ik restitutie van lesgeld aanvragen voor de gemiste lessen?

Nee, voor restitutie van lesgeld geldt het volgende:

  • Restitutie van het cursusgeld kan worden aangevraagd bij verhuizing buiten de regio (> 20 km), bij langdurige ziekte of ongeval (deze restitutie dient met een doktersverklaring te worden aangevraagd).
  • Als CKB haar verplichtingen van de gegarandeerde 35 lessen bij een muziekjaarcursus, voor de tweewekelijkse muziekcursus 18 lessen en voor beeldende jaarcursus 30 lessen, niet kan nakomen, vindt óf restitutie plaats, óf worden lessen op een nader overeen te komen dag/ tijd ingehaald.
  • Bij korte ziekte (minder dan 4 weken) is geen restitutie mogelijk.
  • Voor een korte cursus (minder dan 10 lessen) is geen restitutie mogelijk.

Opmerking: Restitutie wordt op het einde van het cursusjaar met de lesgeldplichtigen verrekend.

Mijn zoon heeft in november zijn B-examen trombone gedaan en heeft zijn diploma behaald. Hij wil nu stoppen met de cursus. Moet ik mijn zoon nu schriftelijk afmelden bij de administratie?

Ja, de inschrijving voor een cursus en de betalingsplicht van het cursusgeld gelden voor een heel cursusjaar.

  • De aanmeldingen vervallen aan het einde van het cursusjaar;
  • Na de start van de jaarcursus, korte cursus of ensemble is tussentijdse uitschrijving niet mogelijk. Er is geen restitutie van het cursusgeld.
In april werd mij gevraagd of mijn dochter op de wachtlijst wilde blijven voor de cursus piano. Nu is er plaats en wil mijn dochter niet meer. Moet ik nu toch het cursusgeld betalen?

Nee, natuurlijk niet, maar u bent wel administratiekosten verschuldigd, want

• Afmelding zonder kosten is mogelijk tot 3 weken voor de start van de jaarcursus, korte cursus of ensemble.

Vorig jaar had ik op dinsdagmiddag vioolles van meneer Van Etten en dit jaar op donderdagmorgen van mevrouw De Leur. Kan dat zomaar, dat wisselen van lestijden en docenten?

Ja, de lestijden worden normaal gesproken in overleg tussen de cursisten en de docenten afgesproken. Het kàn voor komen dat docenten op bepaalde tijden niet aanwezig kunnen zijn wegens verplichtingen elders of een andere werkkring hebben gevonden. Daarom deze verwijzing:

• Het lesrooster wordt ieder jaar opnieuw door CKB De Maagd afdeling educatie vastgesteld. Als er wijzigingen zijn in lestijd, groepsgrootte en/of docent(e) ten opzichte van het voorgaande cursusjaar, kan dat niet leiden tot restitutie of vermindering van lesgeld als de cursist besluit om die reden de cursus te beëindigen.

Ik heb een mailtje gestuurd dat ik na de zomervakantie wil stoppen met de lessen. Nu krijg ik toch een bericht dat ik weer ingedeeld ben. Dadelijk krijg ik misschien ook nog wel een rekening!!

Nee, natuurlijk niet. Er zal een foutje gemaakt zijn.

• Aanmelding voor een jaarcursus, korte cursus of ensemble kan alleen door het insturen van een volledig ingevuld al dan niet digitaal aanmeldingsformulier.

Door omstandigheden kan ik het lesgeld niet meer opbrengen en daarom ben ik genoodzaakt met de lessen te stoppen. Hoe moet ik nu restitutie aanvragen?

Helaas! In dit geval kunt u geen restitutie aanvragen. U gaat de verbintenis aan voor een heel cursurjaar. Tussentijdse opzegging ontslaan u niet van uw verplichtingen. Restitutie wordt alleen verleend in gevallen zoals vermeld in:

Artikel 5 Algemene Voorwaarden CKB De Maagd afdeling educatie 2013 – 2014.

Vragen?
0164 277670 of ckb@bergenopzoom.nl