Algemene informatie

Een cursusjaar

Een cursusjaar loopt parallel aan een schooljaar (september tot medio juli) en bevat gegarandeerd 36 lessen. Voor tweewekelijks geldt 18 lessen. Voor de afdeling Beeldend geldt 30 lessen. De meeste cursussen zijn jaarcursussen. Je schrijft dan in voor een heel cursusjaar. Instromen in de loop van het cursusjaar is in de meeste gevallen wel mogelijk. Je betaalt bij instroom vanaf de eerste gevolgde les. Alle cursussen, met uitzondering van de individuele lessen, gaan alleen door bij voldoende deelname.

Korte cursussen

Korte cursussen duren gemiddeld 10 weken, afhankelijk van het onderwerp. Voor korte cursussen kun je het gehele cursusseizoen inschrijven. De korte cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname.

Instrumentale en vocale lessen

Op deze website zijn geen data en tijdstippen opgenomen voor de instrumentale en vocale lessen van de afdeling Muziek. Afspraken voor de individuele lessen maak je in overleg met de docent en zijn afhankelijk van werkdagen/tijden van de betreffende docent. Dag, tijd en plaats van de groepslessen is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en beschikbaarheid van de docent. Bij de instrumentale en vocale lessen bestaat de mogelijkheid examens af te leggen. De docent kan je hierover informeren.

Tegemoetkoming in de kosten

Onder bepaalde voorwaarden kun je in aanmerking komen voor tegemoetkoming in de kosten van sociaal culturele activiteiten. Meer informatie is verkrijgbaar bij de gemeente Bergen op Zoom. Let op: voor inwoners van buiten de gemeente Bergen op Zoom zijn aparte subsidieregelingen van kracht. Informeer hiernaar bij je eigen gemeente.

Stichting Leergeld

In Bergen op Zoom biedt Stichting Leergeld al ruim een jaar kansen aan 4 tot 18 jarigen, óók als ouders over minder financiële middelen beschikken. Of het nu gaat om sport of cultuur: kinderen en jongeren, woonachtig in de gemeente Bergen op Zoom, moeten hieraan kunnen deelnemen om zo te ervaren hoe het is om sámen met leeftijdsgenoten om te gaan. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de speciale folder, verkrijgbaar aan de CKB balie en natuurlijk naar de website van de stichting.

Rolstoeltoegankelijkheid

Het gebouw aan de Burg. Stulemeijerlaan is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en er is een lift aanwezig.

Brengen en ophalen cursisten

Maak je gebruik van de auto voor het brengen en ophalen van cursisten? Dan verzoeken wij je het parkeerterrein Kazerneplein (achter het gebouw aan de Burg. Stulemeijerlaan) of de parkeerplaatsen aan de Rijtuigweg te gebruiken. Dit in verband met je eigen veiligheid én de veiligheid van andere weggebruikers op de Burg. Stulemeijerlaan.

Speciale aandacht

Mensen met een beperking of kinderen die speciale aandacht nodig hebben, kunnen vaak gewoon meedoen aan de cursussen en activiteiten van CKB. Wij stellen het op prijs als van te voren overleg plaatsvindt met de teamleider en docent over het soort beperking of de specifieke aandacht die nodig is.

Gebruik beeldmateriaal

Gedurende het cursusjaar worden tijdens de lessen en activiteiten regelmatig foto’s en video-opnamen gemaakt. Het Cultuurbedrijf kan dit beeldmateriaal gebruiken voor publicitaire doeleinden. Indien je duideijk herkenbaar in beeld bent dan zullen we, voordat we publiceren, om toestemming vragen indien we dat nog niet van je hebben.

Vragen?
0164 277670 of ckb@bergenopzoom.nl