Kunstroute

Met de ‘Kunstroute’ laat het Cultuurbedrijf zien hoe de dienstverlening verlegd wordt van de traditionele ‘meziekschool’, schouwburg en museum naar een organisatie waar alle kunst- en cultuurvragen tezamen komen. Branchevereniging De Kunstconnectie noemt het Cultuurbedrijf een voorloper op dit terrein en er is vanuit het land veel vraag naar de wijze waarop het innovatietraject binnen onze organisatie  – en meer specifiek de  ‘Kunstroute’ – in Bergen op Zoom vorm heeft gekregen. De ‘Kunstroute’ is opgebouwd uit een aantal stromen:

 Kunst en school 

 • Structurele afspraken over de bijdrage aan en samenwerking met het basis- en voortgezet onderwijs vormen de basis van deze stroom uit de ‘Kunstroute’. Tastbare voorbeelden zijn het ‘Cumenu’ en de ‘Cultuurloper’, waarbij de leerlingen tijdens de reguliere schooltijd kennis maken met de verschillende kunstdisciplines.
 • Naast deze systemen kunnen scholen ook gebruik maken van de verschillende cultuureducatieve producten die het CKB te bieden heeft. Verschillende scholen in Bergen op Zoom maken structureel gebruik van de dienstverlening van het CKB door docenten in te huren voor het verzorgen van de kunst- en cultuurlessen.

 Kunst in de wijk 

 • In samenwerking woningcoöperatie Stadlander wordt het ‘Buurtcultuurfonds’ vormgegeven. Kunst en cultuur wordt hier ingezet om de sociale cohesie te vergroten. Vanuit de wijken (een bewoner, een straat, een wijk of anders) wordt een verzoek gedaan om in de eigen wijk een project te realiseren. Docenten van het CKB en/of externe kunstenaars worden ingezet om hun expertise te leveren bij deze projecten.
 • Middels de inzet van de ‘combinatiefunctionaris cultuur’ wordt een verbinding gelegd tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten en kunnen kinderen in de eigen wijk kennis maken met verschillende cultuurproducten en kunstdisciplines. Deze activiteiten vinden bij voorkeur aansluitend aan de schooldag plaats en zijn toegankelijk voor alle kinderen uit een bepaalde wijk.

 Kunst naar keuze 

 • Het cursusaanbod van CKB in de disciplines beeldend, dans, muziek en theater. De structurele en bekende jaarcursussen worden meer en meer aangevuld met nieuwe lesvormen zoals duoles, tweewekelijkse les, groepsles, ensembles etc. Ook eenmalige workshops vinden gretig aftrek. Deze worden door het CKB ontwikkeld en in de markt gezet. Door steeds vernieuwend te willen zijn met het aanbod blijft de aandacht van het publiek voor deze stroom constant.

 Kunst aan de top 

 • Met RSG ‘t Rijks (voortgezet onderwijs) en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen is een talentenklas (vooropleiding) gestart. Een unieke opleiding die leerlingen in de disciplines beeldend, dans en muziek een kans biedt hun aangetoonde talent ten volle te ontwikkelen.
 • Het CKB biedt de eigen talenten een platform om op te treden bij de talloze activiteiten en evenementen in Bergen op Zoom. In 2013 is daartoe het ‘CKB artiestenbureau’ opgericht. 
 • In co-creaties met derden wordt talent uit Bergen op Zoom e.o. een podium geboden om zich te presenteren bij verschillende producties.

 Kunst beleven 

 • Een professioneel theaterprogramma in Theater De Maagd, wat zich onderscheidt door ‘beleving‘ toe te voegen middels het daartoe –in overleg met onze gasten– ontwikkelde concept ‘Take a Seat’.
 • Onder de noemer ‘cultuur uit de regio’ is het podium van Theater De Maagd dé plaats om een productie uit te voeren met de professionele ondersteuning van onze medewerkers horeca en techniek. Wij creëren hiermee voor onze gasten ‘de huiskamer van Bergen op Zoom’.
 • Kunst- en cultuuractiviteiten in de foyer van Theater De Maagd op de momenten dat er geen professionele voorstellingen of commerciële activiteiten geprogrammeerd staan.

  Kunst en innovatie 

 • Elk cursusjaar/theaterseizoen wordt met de medewerkers gekozen voor een innovatieonderwerp. Op deze wijze wordt structureel aandacht gevraagd en gegeven aan innovatie binnen het Cultuurbedrijf.
Vragen?
0164 277670 of ckb@bergenopzoom.nl