Al 150 jaar!

Sinds de officiele opening van de Gemeentelijke Muziekschool in 1867 hebben duizenden muziek leren maken en van Bergen op Zoom een echte cultuurstad gemaakt.

Het gemeentebestuur maakt al meer dan 150 jaar lang kunst en cultuur mogelijk en onderschrijft het belang ervan voor de inwoners. CKB biedt nu veel meer dan muziekles alleen. We werken nauw samen met verenigingen, scholen, kunstenaars e.a. en drempels zijn nog nooit zo laag geweest. Steeds meer mensen (jong en oud) zijn actief met cultuur en het publiek geniet mee. Veel cursisten werden zelf professionals, waar we heel trots op zijn.

Op de website van Geschiedkundige Kring Bergen op Zoom kun je een verslag lezen over de Hofzaallezing die, in maart 2017, ging over 150 jaar Muziekschool.

Vragen?
0164 277670 of ckb@bergenopzoom.nl