1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws
  4. Het CKB is weer gecertificeerd!

Het CKB is weer gecertificeerd!

Gepubliceerd op: 17 januari 2023
Het CKB is weer gecertificeerd!

Om onze kwaliteit hoog in het vaandel te houden laat het CKB zich door externen beoordelen. Onlangs was dit door de landelijke certificeringsorganisatie CBCT die de kwaliteit en toekomstbestendigheid van o.a. cultuurorganisaties toetst. Dankzij audits met onze samenwerkingspartners kregen we een 10 voor het item samenwerking. Ook de andere onderdelen scoorden goed. Daarom hebben we met trots het certificeringsbordje op ons gebouw gehangen.  

Het CKB richt zich op drie werkvelden: cultuuronderwijs binnen het CKB, cultuureducatie op scholen en cultuurparticipatie in de wijk, zorg en culturele verenigingen. Voor deze diensten en andere organisatieonderdelen is de score goed tot zeer goed en zelfs op sommige punten uitmuntend. Alleen maar blije gezichten dus van onze medewerkers.

Cultuuronderwijs binnen het CKB
Onze cursisten ontwikkelen zich volgens professionele leerlijnen Muziek, Dans, Theater en Beeldend, en daarbij organiseren we inspirerende activiteiten. De presentaties van de cursisten vinden zowel in het CKB gebouw plaats als daarbuiten, bijvoorbeeld bij coproducties van het CKB met verenigingen. Deze manier van werken leverde een mooie score op bij de certificering. 

Cultuurparticipatie met verenigingen, zorg en andere organisaties
Door een fijne samenwerking met partners uit het onderwijs, Zorg & Welzijn en culturele verenigingen komen heel wat kinderen, jongeren en volwassenen actief in contact met muziek, dans, theater en beeldende kunst. Een voorbeeld is de musical die SNL zorginstantie samen met het CKB tot stand bracht. Niet alleen de bewoners van het Lambertijnenhof speelden mee in dit geslaagde project, maar ook de leerlingen van basisschool de Borghoek. De manier hoe dergelijke projecten tot stand komen en geëvalueerd worden draagt bij aan de hoge score voor samenwerking.

Samenwerking met scholen
Onze samenwerking met de scholen breidt alleen maar uit. Zo spelen ruim 200 leerlingen van de ABBO scholen jaarlijks op het Maagdpodium in het Leerorkest. Ze krijgen van onze docenten les op instrumenten die horen bij een symfonieorkest. Volgens een van de deelnemende scholen ‘is geen enkel kind ziek op de dag van het Leerorkest’. Ook met de LPS scholen hebben we een vaste samenwerkingsovereenkomst. Onze vakdocenten verzorgen daar kunst- en cultuuractiviteiten: onder schooltijd, voorschools (LPS KOM) en naschools (Kunst in de wijk). Ook fungeren we als adviseur en intermediair voor cultuuropleidingen, subsidieaanvragen en andere cultuuraanbieders.

Zo zijn er nog veel meer samenwerkingsverbanden en -partners waarvoor het CKB zich vol passie inzet. Het cijfer 10 van het CBCT is daarbij de kroon op het vele werk dat we graag vol passie verzetten.

Vragen?
0164 277670 of ckb@bergenopzoom.nl